ថ្នាំការពារកំណើតបន្ទាន់

ថ្នាំការពារកំណើតបន្ទាន់ ជួយការពារការមានផ្ទៃពោះនៅពេលដែលត្រូវលេបចំនួនប្រាំថ្ងៃ ក្រោយពេលរួមភេទដោយគ្មានការការពារ ។ វាជូយទប់ស្កាត់ ឬពន្យារការបញ្ចេញមេជីវិតញីពីក្រពេញអូវ៉ែរ។​​ ប្រភេទនៃថ្នាំការពារកំណើតបន្ទាន់ដែលគេនិយមប្រើបំផុត ការលេបថ្នាំអរម៉ូនពិសេសម្យ៉ាងចំនួនមួយ ឬពីរគ្រាប់។ ថ្នាំនេះជួនកាលត្រូវបានគេហៅថា “ថ្នាំលេបពេលព្រលឹម” ឬ ផែនការ B ។
 
ចំណាំ៖ កងដាក់ក្នុងស្បូនត្រូវបានប្រើជាមធ្យោបាយសម្រាប់ការពារកំណើតបន្ទាន់ដែរ ព្រោះវាការពារមេជីវិតញីមិនឲ្យចេញពីស្បូន។​
អ្នកប្រហែលជាចង់ឲ្យមានថ្នាំគ្រាប់ការពាររកំណើតបន្ទាន់នៅក្នុងផ្ទះ ដើម្បីឲ្យអ្នកមានភាពងាយស្រួលក្នុងការយកវាមកប្រើនៅពេលដែលអ្នកត្រូវការ ព្រោះវាមានប្រសិទ្ធិភាពតែរយៈពេល៥ថ្ងៃក្រោយពេលរួមភេទដោយមិនបានការពារតែប៉ុណ្ណោះ។

Emergency contraception pills help to prevent a pregnancy when taken up to five days after unprotected sex.  They work by preventing or delaying the release of an egg from the ovaries.

 A very popular type of emergency contraception involves taking one or two tablets of a particular hormone. This is sometimes called ‘the morning after pill’ or ‘Plan B’. 

The IUD can also be used as emergency contraception as it can prevent a fertilised egg from settling in the womb.

You may wish to consider having a supply of emergency contraceptive pill or pills at home so you have them easily available should you need them as they only work within five days of unprotected sex.

Note: Condoms are the only contraceptive methods which protect against sexually transmitted infections. To ensure protection from both pregnancy and infection, we recommend "dual protection". This means using a a male or female condom in addition to the contraceptive method of your choice to prevent pregnancy.

 • តើថ្នាំការពារកំណើតបន្ទាន់មានប្រសិទ្ធិភាពដូចម្តេច?
  • ថ្នាំការពារកំណើតបន្ទាន់មានប្រសិទ្ធិភាពខ្ពស់ក្នុងការការពារមិនឲ្យមានផ្ទៃពោះ ក្រោយពេលរួមភេទដោយមិនបានការពារ។​ ក្នុងចំណោមស្រ្តីចំនួន១០០នាក់ ហើយម្នាក់ៗបានរួមភេទដោយមិនបានការពារម្តង ក្នុងអំឡុងសប្តាហ៍ទី២ ឬសប្តាហ៍ទីបី នៃវដ្ដរដូវ មានស្រ្តីចំនួន៨នាក់អាចមានផ្ទៃពោះ ហើយប្រសិនបើគាត់ទាំងអស់បានប្រើថ្នាំការពារកំណើតបន្ទាន់ក្រោយពេលរួមភេទក្នុងរយៈពេល ៥ថ្ងៃ មានស្រ្តីម្នាក់ ឬពីរនាក់ប៉ុណ្ណោះដែលអាចមានផ្ទៃពោះ។​
  • ជាទូទៅ អ្នកប្រើថ្នាំការពារកំណើតបន្ទាន់កាន់តែឆាប់ វាកាន់តែមានប្រសិទ្ធិភាពក្នុងការបញ្ឈប់ការមានផ្ទៃពោះ។ ដើម្បីឲ្យវាមានប្រសិទ្ធិភាពខ្ពស់ អ្នកត្រូវប្រើវាក្នុងរយៈពេល ៥ថ្ងៃ ហើយត្រូវតែប្រើវាគ្រប់ពេលដែលអ្នករួមភេទដោយគ្មានការការពារ។​
  • ថ្នាំគ្រាប់ការពារកំណើតបន្ទាន់ គ្មានប្រសិទ្ធិភាពទេ ប្រសិនបើស្រ្តីមានផ្ទៃពោះរួចហើយ។​
 • តើថ្នាំការពារកំណើតបន្ទាន់មានគុណសម្បត្តិអ្វីខ្លះ?
  • ការពារនកំណើតបន្ទាន់មានសុវត្ថិភាពសម្រាប់ស្ត្រីស្ទើរតែទាំងអស់ ។
  • មានប្រភេទថ្នាំគ្រាប់ជាច្រើនដែលអាចជ្រើសរើសបាន ក្រៅពីកងដាក់ក្នុងស្បូន។ ប្រសិនបើអ្នកប្រើថ្នាំគ្រាប់ការពាររកំណើតបន្ទាន់ ការបង្ករកំណើតរបស់អ្នកនឹងវិលមករកសភាពធម្មតាវិញក្នុងខែបន្ទាប់ ក្រោយពេលមករដូវ។​
  • ថ្នាំការពារកំណើតបន្ទាន់ មិនបណ្តាលឲ្យរលូតកូនទេ។ ផ្ទុយទៅវិញ វាទប់ស្កាត់មេជីវិតញីមិនឲ្យរីកលូតលាស់ និងមិនឲ្យជួបមេជីវិតឈ្មោល ឬទប់ស្កាត់មេជីវិតញីមិនឲ្យចូលក្នុងស្បូន។
  • អ្នកអាចប្រើថ្នាំការពារកំណើតបន្ទាន់បានគ្រប់ពេលក្នុងវដ្ដរដូវរបស់អ្នក។
  • ថ្នាំការពាររកំណើតបន្ទាន់ មិនប៉ះពាល់ដល់សុខភាពរបស់អ្នកទេ។ អ្នកមិនអាចប្រើមធ្យោបាយនេះបានច្រើនដងតាមតម្រូវការ។ ប្រសិនបើអ្នកប្រើវាក្នុងពេលមានផ្ទៃពោះ វាមិនបង្ករគ្រោះថ្នាក់ដល់ទារកក្នុងផ្ទៃទេ។​
 • តើថ្នាំការពាររកំណើតបន្ទាន់មានគុណវិបត្តិអ្វីខ្លះ?
  • ថ្នាំការពារកំណើតបន្ទាន់ មានប្រសិទ្ធិភាពសម្រាប់តែការរួមភេទដែលធ្វើឡើងក្នុងអំឡុងពេល៥ថ្ងៃដំបូងប៉ុណ្ណោះ -- ការរួមភេទដែលមិនបានការពារ ក្រោយពេលនេះ ទាមទារឲ្យប្រើមធ្យោបាយពន្យារកំណើតមួយផ្សេងទៀត។​
  • ថ្នាំការពារកំណើតបន្ទាន់ គ្មានប្រសិទ្ធិភាពខ្ពស់ក្នុងការការពារការមានផ្ទៃពោះ ដូចមធ្យោបាយផ្សេងៗទៀតដែលប្រើទៀងទាត់មុនពេលធ្វើការរួមភេទទេ។​ ប្រសិនបើអ្នកត្រូវការប្រើថ្នាំការពារកំណើតបន្ទាន់ ជាការប្រសើរអ្នកគួរតែពិចារណាប្រើមធ្យោបាយពន្យារកំណើតមួយដែលមានភាពទៀងទាត់ជាងនេះ។
  • ខុសពីស្រោមអនាម័យ ថ្នាំការពារកំណើតបន្ទាន់មិនអាចការពារអ្នកពីការឆ្លងជំងឺកាមរោគបានទេ។​
  • ការការពារកំណើតបន្ទាន់ អាចមានផលរំខានខ្លះៗដល់ការធ្លាក់ឈាម ដូចជាធ្លាក់ឈាមបន្តិចបន្តួចក្រោយពេលលេប និង មុន ឬក្រោយការចាប់ផ្តើមនៃវដ្ដរដូវរបស់អ្នក។​ ស្រ្តីមួយចំនួនអាចចង់ក្អួត ឡើងតឹងដោះ អស់កម្លាំង ឈឺពោះ ឬ ឈឺក្បាលក្នុងរយៈពេលមួយសប្តាហ៍ក្រោយពេលលេបថ្នាំនេះ។​