សូមជ្រើសរើសមធ្យោបាយពន្យារកំណើតចំនួនបី ដើម្បីធ្វើការប្រៀបធៀប


មធ្យោបាយ ជ្រើសរើស
ស្រោមអនាម័យបុរស
ថ្នាំគ្រាប់អរម៉ូនពីរប្រភេទ
ថ្នាំគ្រាប់ដែលមានតែសារធាតុអរម៉ូន ប្រូជេស្ទីន
ថ្នាំចាក់ពន្យារកំណើត
កងដាក់ក្រោមស្បែក
កងដាក់ក្នុងស្បូន (កងផ្លាស្ទិករាងជាអក្សរT)
ការវះកាត់ចងដៃស្បូន
មធ្យោបាយបំបៅដោះកូនសុទ្ធ -- Lactional Amennorrhea (LAM)
ការវះកាត់ចងបំពង់បង្ហូរមេជីវិតឈ្មោល
ថ្នាំការពារកំណើតបន្ទាន់